TỰ GIỚI THIỆU

Dzô đây chi đây.. muốn wậy hả.. úynh à.. hehehehe

Bạn bè Tất cả

 • shi2nqtshi2nqt
 • genuinegenuine
 • webmindwebmind
 • shearershearer
 • confidantconfidant
 • chuotcoduoichuotcoduoi

LƯU BÚT

 • max May 28, 2007, 10:51 am
  max
  :D
 • huybailamos May 18, 2007, 12:53 am
  huybailamos
  hình như đã lâu anh pixeleyes không còn vào Zidean nữa hay sao ấy ... all OLD and QUIET !
 • aloola October 4, 2006, 9:52 am
  aloola
  [color=FFFF00]chủ nhà đã đi vắng :o[/color]
Xem tất cả