TỰ GIỚI THIỆU

Josh Groban
You Raise Me Up
When I am down and, oh my soul, so weary;
When troubles come and my heart burdened be;
Then, I am still and wait here in the silence,
Until you come and sit awhile with me.

You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up: To more than I can be.

You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up: To more than I can be.

You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up: To more than I can be.
.............................. ...........................


Bất cứ khi nào tôi vấp ngã hay tâm hồm tôi mệt mỏi,
Khi tôi gặp đầy rẫy những rắc rối hay trái tim tôi mang nhiều đau thương khiến tôi mệt mỏi
Khi đó tôi sẽ tìm đến nơi yên tĩnh của lòng mình, cho đến khi bạn đến bên tôi dù chỉ chốc lát.....
vì bạn nâng tôi lên, tôi có thể lên đến những đỉnh núi cao nhất;
vì bạn nâng tôi lên, tôi có thể đứng vững trước bất kỳ cơn bão nào.
Tôi mạnh mẽ khi tôi bên vai của bạn
Vì bạn nâng tôi lên, tôi có thể làm được nhiều hơn thế nữa
vì bạn nâng tôi lên, tôi có thể lên đến những đỉnh núi;
vì bạn nâng tôi lên, tôi có thể vượt qua bất kỳ cơn bão biển nào.
Tôi mạnh mẽ khi tôi bên vai của bạn; Vì bạn nâng tôi lên, tôi có thể làm được nhiều hơn thế nữa
vì bạn nâng tôi lên, tôi có thể lên đến những đỉnh núi; vì bàn nâng tôi lên, tôi có thể vượt qua bất kỳ cơn bão biển nào. Tôi mạnh mẽ khi tôi bên vai của bạn; Vì bạn nâng tôi lên, tôi có thể làm được nhiều hơn thế nữa
vì bạn nâng tôi lên, tôi có thể lên đến những đỉnh núi; vì bàn nâng tôi lên, tôi có thể vượt qua bất kỳ cơn bão biển nào. Tôi mạnh mẽ khi tôi bên vai của bạn; Vì bạn nâng tôi lên, tôi có thể làm được nhiều hơn thế nữa


.............................. ...........................

Bạn bè Tất cả

 • nininini
 • se7enboise7enboi
 • viiipviiip
 • maixamaixa
 • natchannelnatchannel
 • badboyhnbadboyhn

LƯU BÚT

 • ixx July 16, 2007, 2:56 pm
  ixx
  Chào bạn, Web template của bạn rất đẹp, bạn thử vào Forum dành riêng cho thiết kế Web VN post bài để các thành viên học hỏi được không?

  Link: www.iguru.vn/forum

  Chân trọng
 • xthienhoangx February 3, 2007, 4:56 pm
  xthienhoangx
  tp phẩm mới của xx ... mong là bạn thix tp này :D http://www.zidean.com/d/33610
 • max November 20, 2006, 2:57 am
  max
  Chào một buổi sáng đầu tuần vui vẻ :D
Xem tất cả