Bạn bè Tất cả

 • maxmax
 • absentee85absentee85
 • judazjudaz
 • bilanichanbilanichan
 • bichercbicherc
 • meomundenmeomunden

LƯU BÚT

 • xeon July 17, 2009, 5:00 am
  xeon
  Balut là sản phẩm đầu tiên của nhóm để tập phối hợp làm việc với nhau.Nhóm cũng rất vui khi được làm quen với Nhoeroc :p
 • xeon July 11, 2009, 3:35 pm
  xeon
  Thanks nhoenroc! :D . Nhóm mình có 5 người. Một bạn gái animation ,một chị gái modeling ,một anh setup ,mình effect dynamic và nhóm trưởng (boss :eek: ) điều phối tất cả .:D
 • xeon July 1, 2009, 10:11 am
  xeon
  hiiiiiii :D
Xem tất cả