Le Dang Khoa

Member / Cấp bậc: 11
HCM
Tham gia: 20-03-2006
 • Đã xem: 66260 trang
 • Lượt Fav: 1685
 • Lượt watch: 9
 • ZDA point: 10533

TỰ GIỚI THIỆU

I'm on my way...and I like that ! ^^ !

Bạn bè Tất cả

 • redkittyredkitty
 • duynhatduynhat
 • maxmax
 • heriosherios
 • dongochoan9xdongochoan9x
 • judazjudaz

LƯU BÚT

 • n9raphic April 13, 2012, 1:53 am
  n9raphic
  Lâu lắm rồi không thấy hoạt động gì nhỉ.
 • romhai February 24, 2011, 3:53 am
  romhai
  :D :D :D
 • klbc January 6, 2011, 6:07 pm
  klbc
  :)
Xem tất cả