Bạn bè Tất cả

 • n9raphicn9raphic
 • thanhnguyen2thanhnguyen2
 • pandaaapandaaa
 • playboyqhplayboyqh
 • fairfair
 • poemhaikupoemhaiku

LƯU BÚT

 • n9raphic August 10, 2011, 1:22 pm
  n9raphic
  Ah ước j trẻ ra vài tuổi ấy mà. Hôm nay chú hâm phết nhỉ. Tự nhiên lò mò lên đây giờ này.
 • n9raphic August 10, 2011, 1:13 pm
  n9raphic
  Ước gì...
 • n9raphic January 28, 2011, 5:49 am
  n9raphic
  Về Nha Trang xe cát rồi ah. Về mah hem hú một tiếng. Đồ đểu.
Xem tất cả