TỰ GIỚI THIỆU

too loud

Bạn bè Tất cả

 • acamaxacamax
 • doanminhmandoanminhman
 • maroonedmarooned
 • soporaeternussoporaeternus
 • monsterrrousmonsterrrous
 • pta-designerpta-designer

LƯU BÚT

 • vokimhop2016 May 31, 2018, 6:32 am
  vokimhop2016
  Đấy là con đỉ mẹ họ mạc mày chỉ gặp may ở một vài brand (để chứng minh rằng họ mạc mày nhà nước mày chỉ là hạng ăn xin ăn trộm) chứ gặp đến tao là vận rủi của tụi mày mà ko xong với tao đâu. Cài lồn của mày cở mày chỉ để tao thụt nạng tao vào miệng mày như tao sẳng sàng đánh chết mẹ một quân nhân nhà nước mày trên đưởng phố ấy
 • vokimhop2016 May 31, 2018, 6:25 am
  vokimhop2016
  Cở cây kiếm Nhật của tụi mày tao ăn thịt tụi mày luôn ấy
 • vokimhop2016 May 31, 2018, 1:17 am
  vokimhop2016
  Đồ con đỉ làm gì ai , mày & họ mạc mày cở con Chó ăn cức tao. Tao xỉ vả con đỉ mẹ mày Công An nhà nước mày nè . Gọi đến nhà tao đánh nhau
Xem tất cả