hỏi làm dzề???

360.yahoo.com/lazy_teacup
Member / Cấp bậc: 5
bãi rác Thành Công
Tham gia: 07-08-2006
 • Đã xem: 7153 trang
 • Lượt Fav: 37
 • Lượt watch: 0
 • ZDA point: 1039

TỰ GIỚI THIỆU

Bình thường nhất trong số những người bình thường

Bạn bè Tất cả

 • vuongchungvuongchung
 • samisami
 • maxmax
 • traccytraccy
 • zorrompczorrompc
 • dongochoan9xdongochoan9x

LƯU BÚT

 • fate November 24, 2007, 5:21 am
  fate
  Cám ơn bạn í í :x:x:x
 • fallinred November 16, 2007, 9:43 am
  fallinred
  Thanks bạn đã com...:]
 • cheese April 30, 2007, 11:21 am
  cheese
  Rất đơn jản và dễ hiểu là vì mình hok love nổi nên mới anti:D
Xem tất cả