Bạn bè Tất cả

 • phanxicophanxico
 • maxmax
 • khuyetdanhkhuyetdanh

LƯU BÚT

 • n9raphic March 12, 2010, 9:41 am
  n9raphic
  Ha ha ha ha... ... Bạn nói đúng lắm. Rất... thậm chí rất rất xấu. Mình thì thấy nó giống 3 hòn gạch... :D.
 • tuananhvi January 21, 2010, 9:16 am
  tuananhvi
  Cám ơn cháu đã khen chú
Xem tất cả