TỰ GIỚI THIỆU

Kho tư liệu đồ họa khổng lồ :D ---> http://www.kiba.vn

Bạn bè Tất cả

 • se7enboise7enboi
 • boydesignboydesign
 • nininini
 • julynkjulynk
 • mrsukmrsuk
 • pta-designerpta-designer

LƯU BÚT

 • bokitrinh January 12, 2009, 8:40 am
  bokitrinh
  pạn này nhìn wen ^^
 • rockyhouse December 22, 2008, 1:34 am
  rockyhouse
  nice to meet u ! :)
 • rockyhouse December 22, 2008, 1:31 am
  rockyhouse
  rocky chứ ai! ^^
Xem tất cả