Lee Hyori

» Digital » Photo Manipulation |     27-03-2007     | Tác giả: kiba Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Và sau đây là... Lee Hyori :D

Zider đã tham gia gởi bình luận
fanta, likedj, cheese, steivqnq
 1. fanta
  fanta 27-03-2007, 08:57 PM
  người mẫu đẹp thế mầu đẹp mỗi tội hơi nóng không hợp với sự tươi trẻ thì phải
 2. likedj
  likedj 27-03-2007, 06:13 AM
  style này có lẽ nhiều người coi lắm rồi đó kiba
  bạn thử đổi phong cách xem sao.tông màu nóng hay đó,nhưng nhân vật và màu sắc tranh chấp nhau đó,:)
 3. cheese
  cheese 27-03-2007, 06:07 AM
  Màu mè nên hok fù hợp với style cá tính của hyolee, mình nghĩ thế
 4. steivqnq
  steivqnq 27-03-2007, 05:50 AM
  vừa quảng cáo underwear vừa quảng cáo Rexona chắc :D!
  Hình như kiểu nì giờ hết ai thích òi! Phong trào 2D Illustration đang ầm ầm kìa!
  Màu nóng nhỉ!
  Để model hình bên trái làm model chính có khi đẹp hơn! :)