Bạn bè Tất cả

 • acadacad
 • anhnghjaday1anhnghjaday1
 • yooyieyooyie
 • toi0latoitoi0latoi
 • prostarprostar
 • maxmax

LƯU BÚT

 • vokimhop2016 April 12, 2018, 6:41 pm
  vokimhop2016
  Từ nảy giờ nó nói gì thế mày ?
 • vokimhop2016 January 16, 2018, 4:20 am
  vokimhop2016
  Tao định ghé qua Tran Hưng Đạo cafe sáng nếu gặp mày thay vì Chào thì nếu Chào tao thì : Dơ ngón tay thối . Là tao nha .
 • kimhopvo3 November 23, 2015, 7:53 am
  kimhopvo3
  https://www.youtube.com/watch? v=D1YEDD6pecI
Xem tất cả