TỰ GIỚI THIỆU

Tớ thích vui vẻ!

Bạn bè Tất cả

 • duynhatduynhat
 • fatefate
 • xuanminhxuanminh
 • huy1117huy1117
 • maxmax
 • judazjudaz

LƯU BÚT

 • duynhat November 16, 2007, 10:49 am
  duynhat
  http://www.zidean.com/d/46853
 • duynhat October 25, 2007, 6:45 am
  duynhat
  http://www.zidean.co m/d/45957 thanks nhiu nhiu
 • duynhat October 17, 2007, 9:58 am
  duynhat
  tui bít là hippo nhưng thích gọi hiphop hơn:D :D
Xem tất cả