TỰ GIỚI THIỆU

Xin chào, tên của tôi Hà Thi. Graphic design là tình yêu và đam mê lớn nhất của tôi. Tôi tốt nghiệp khóa học đào tạo chuyên ngành Graphic design tại dpiCenter. Có hơn 1 năm làm việc với vị trí Graphic designer và UI designer cho nhóm Newway ở lĩnh vực lập trình và phát triển Mobile app. Điểm mạnh của tôi là thiết kế Illustration, Ui design, branding, thiết kế bao bì,…và sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như Ai, Ps, Fl, Id, Dw,…

Contact me: hapham270891@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/hasie unhan270891
Behance: https://www.behance.net/hapham 270891

Bạn bè Tất cả

  • dzach86dzach86
  • hoangtudohoahoangtudohoa
  • tuangraphictuangraphic
  • weedsbrandweedsbrand

LƯU BÚT

Chưa có lưu bút nào