My CV

» Graphic Design » Layout - Dàn trang |     19-10-2014     | Tác giả: hasieunhan58 Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự ánZider đã tham gia gởi bình luận
hasieunhan58, tuangraphic
  1. hasieunhan58
    hasieunhan58 20-10-2014, 07:27 PM
    um, mình làm bằng Ai :)
  2. tuangraphic
    tuangraphic 20-10-2014, 10:00 AM
    bạn làm bằng AI à, bạn cho mình xin file tham khảo được không? tranquoctuan14@gmail.com