TỰ GIỚI THIỆU

Tên: "Bầu" Thắng
Ngày sinh: 22/07/1985
Ngày mất: Chưa bít
Tình trạng hôn nhân: Coi như có...chưa có... muốn sao cũng được....
Hang ổ: Lớp CK03-TKM, Khoa Cơ khí, Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM
'''''''''''''''''''''......... ..''''''''''''''..........'''
''''''''''''.
'''''''''''''''..........''''' '''''''''''...
.'''''''........'''''''
....
.''''..........''''''''''''... .....''''''''
..........'''''''''''.......

Bạn bè Tất cả

 • monsterrrousmonsterrrous
 • rosevsthornrosevsthorn
 • windwind
 • diempuccadiempucca
 • nininini
 • liieliie

LƯU BÚT

 • seraph September 1, 2007, 5:43 pm
  seraph
  http://www.zidean.com/d/43771

  >Tranh mới của Thanh , mọi người vào coi ủng hộ để em có hứng vẽ tiếp ^.^ Không ai coi làm Thanh cũng oải lun
 • tuidichoi July 22, 2007, 9:29 am
  tuidichoi
  happy birthday, anh ^^
 • rockmonkey July 2, 2007, 10:04 am
  rockmonkey
  :D hi NF:D
Xem tất cả