Bạn bè Tất cả

 • maxmax
 • pta-designerpta-designer
 • dongochoan9xdongochoan9x
 • judazjudaz
 • pegasuspegasus
 • dragonflashdragonflash

LƯU BÚT

 • gltec October 3, 2005, 5:01 am
  gltec
  :p , tôi thiết kế thấy ưng ưng, nhưng mọi người xem qua và cho ý kiến. Thanks:D
 • gltec October 3, 2005, 5:00 am
  gltec
  Các bạn đánh giá cho tôi logo này thế nào nhé.:p
 • gltec October 3, 2005, 4:54 am
  gltec
  Các bạn đánh giá cho mình bộ card, phong bì, tiêu dề thư, và logo này nhé. thanks:D
Xem tất cả