Nguyễn Trí Dũng

my.opera.com/nguyenhoangngangi
Member / Cấp bậc: 9
trên từng cây số
Tham gia: 15-03-2008
 • Đã xem: 27875 trang
 • Lượt Fav: 93
 • Lượt watch: 12
 • ZDA point: 5689

TỰ GIỚI THIỆU

- Là một thằng Đàn ông vui tính...

Bạn bè Tất cả

 • nibchipnibchip
 • lytieulylytieuly
 • beboobeboo
 • cooldesignvncooldesignvn
 • maxmax
 • toiertoier

LƯU BÚT

 • zicon March 10, 2011, 4:44 am
  zicon
  Em đang ở BD anh ui :(
 • zicon May 22, 2010, 3:15 am
  zicon
  :D
 • zicon May 17, 2010, 10:03 am
  zicon
  Anh khỏe hem :p
Xem tất cả