Bạn bè Tất cả

 • munkonmunkon
 • ocean16585ocean16585
 • monsterrrousmonsterrrous
 • playboyqhplayboyqh
 • microstormmicrostorm
 • xuanminhxuanminh

LƯU BÚT

 • dexom March 10, 2014, 4:36 am
  dexom
  That Nghiep!
 • n9raphic July 28, 2012, 4:41 am
  n9raphic
  Thanks vì liên hoàn Fav :D. Rất vui vì cậu thích xì-tai của mình. Đúng là mình rất thích biếm họa. Nhưng nghề chính là đồ họa. Nên chỉ tranh thủ vẽ thôi. Kể từ sau "Super tank" mình chưa có tác phẩm biếm nào mới. Have a 9ice day.
 • dexom August 3, 2011, 2:20 am
  dexom
  return
Xem tất cả