TỰ GIỚI THIỆU

Life (I say) I’ve no idea
what I could compare you to

Bạn bè Tất cả

 • nixienixie
 • phanxicophanxico
 • xnhan00xnhan00
 • maxmax
 • hmduyhmduy
 • bilanichanbilanichan

LƯU BÚT

 • jimmituanart January 13, 2010, 9:48 am
  jimmituanart
  Tác phẩm của bạn rất tuyệt
 • yooyie May 11, 2009, 4:20 pm
  yooyie
  welcome back đại ka :D
 • nixie August 24, 2008, 9:59 am
  nixie
  anh ui, hom nao di nhau di :D
Xem tất cả