TỰ GIỚI THIỆU

ROCK, CẢI LƯƠNG, DANCE, HIPHOP, THÁNH CA, R&B, NEW AGE, POP, DÂN CA, ALTERNATIVE, QUAN HỌ !!!!

Bạn bè Tất cả

 • centauruscentaurus
 • maxmax
 • prostarprostar
 • babyheroinbabyheroin
 • absentee85absentee85
 • luclamxuluclamxu

LƯU BÚT

 • ql03 September 25, 2008, 8:03 am
  ql03
  hi khỏe không bạn ?lâu ko gặp hen :p
 • max August 18, 2008, 4:34 pm
  max
  :D
 • redmax July 3, 2008, 1:05 am
  redmax
  thanks fav :D
Xem tất cả