TỰ GIỚI THIỆU

tóc ngắn ... nhắng nhắng nhít nhít !

Bạn bè Tất cả

 • mo9bmo9b
 • quynhphuongquynhphuong
 • koo178koo178
 • hyeuhyeu
 • muahenongquamuahenongqua
 • viettuviettu

LƯU BÚT

 • dshungnv September 28, 2007, 4:34 am
  dshungnv
  chúc cuối tuần dzui dzẻ hen! bữa nay thứ 6 rồi cuối tuần sắp đến chúc luôn! tiện thể thăm hỏi mọi người và tục lệ thường có của dshung này ngày xưa!! :D:D:D:D
 • container September 22, 2007, 12:21 am
  container
  Thanks for your fav ^_^
 • x-rock June 15, 2007, 3:48 pm
  x-rock
  :eek: :eek:
Xem tất cả