TỰ GIỚI THIỆU

Name: Bi
Làm bạn nha... :D

Bạn bè Tất cả

 • traviptravip
 • jqkajqka
 • aloolaaloola
 • rongvangrongvang
 • bluenickbluenick
 • viiipviiip

LƯU BÚT

 • ngocviendesign March 7, 2007, 8:54 am
  ngocviendesign
  Comment bé con nhà tui đi http://www.zidean.com/d/34798
 • luaviet February 17, 2007, 6:04 am
  luaviet
  rec mở hàng..
  Vạn sự như ý...
  2 ..*"*.,,.*"*..
  0 * Happy *
  0..NewYear
 • se7enboi January 29, 2007, 10:50 am
  se7enboi
  lâu hok wa nhà Bi :P
Xem tất cả