TỰ GIỚI THIỆU

...

Đắc tức cao ca thất tức hưu
Đa sầu đa hận diệc du du
Kim triêu hữu tửu kim triêu tuý
Minh nhật sầu lai minh nhật sầu

...

Thường được thì vui, mất thì buồn
Buồn lắm hận nhiều, chỉ héo hon
Hôm nay có rượu, thì vui đã,
Mai có việc buồn, mai hẵng buồn.
...

Bạn bè Tất cả

 • nn102nn102
 • thangnhocthangnhoc
 • pegasuspegasus
 • scopionscopion
 • braininterbraininter
 • maxmax

LƯU BÚT

 • chrismonkey June 2, 2008, 5:15 am
  chrismonkey
  Hihihi hello bánh mì. Chrismonkey bên myopera nè hohoho có duyên quá. qua bên này cũng gặp nhau ;) add friend luôn nha :p
 • braininter January 2, 2008, 1:45 am
  braininter
  [url=http://www.zidean.com/d/4 8406][Link chia sẻ][/url]
  Comment dùm Brain lùn nha
 • braininter December 24, 2007, 8:07 am
  braininter
  [url=http://www.zidean.com/d/4 8155][Link chia sẻ][/url]
  giang sinh day niem vui va hanh phuc nhé
Xem tất cả