TỰ GIỚI THIỆU

[i]Here, here i am again....
And im starin at these same four walls....
Alone again.....
And now, all the colors blend....
And im growing numb and I've become..
This empty page.......................... ..[/i]

Bạn bè Tất cả

 • bluenickbluenick
 • anataanata
 • teffanyteffany
 • zyzziezyzzie
 • judazjudaz
 • allmetalsallmetals

LƯU BÚT

 • yooyie October 17, 2009, 5:57 am
  yooyie
  tp đẹp quá! :x
 • Kawasan February 11, 2009, 9:26 am
  kawasan
  trông quen quá, gặp ở đâu rồi í nhỉ 8->
 • fate November 2, 2007, 5:33 pm
  fate
  THanks bạn! :x
Xem tất cả