Vash

» Digital » 3D |     04-03-2012     | Tác giả: wolf49 Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

luyện tập ... hi vọng có chút tiến bộ :)

Zider đã tham gia gởi bình luận
xilin, wolf49, quociosha
 1. xilin
  xilin 05-03-2012, 07:20 PM
  sao lúc lên màu nhìn không đẹp bằng để khối đen vậy ta?
  vẽ bằng zbrush à?
  wolf49
  wolf49 05-03-2012, 09:22 PM
  oh mình làm bên zbrush
 2. quociosha
  quociosha 04-03-2012, 06:59 PM
  phần tà áo nhìn ko đã lắm bác.
  wolf49
  wolf49 04-03-2012, 07:31 PM
  phần tà áo còn 1 số detail, nhưng mình ko thix lắm nên bỏ, thành ra vậy