TỰ GIỚI THIỆU

Quan trọng trong cuộc đời là không phải là làm gì để sống mà quan trọng là sống để làm gì ?

Bạn bè Tất cả

 • xnhan00xnhan00
 • doanminhmandoanminhman
 • duynhatduynhat
 • hoaithu2478hoaithu2478
 • jupijupi
 • ziconzicon

LƯU BÚT

 • n9raphic December 16, 2013, 8:32 am
  n9raphic
  Tks Xilin đã thích và đề cử !!!
 • zicon March 19, 2013, 3:32 am
  zicon
  :)
 • n9raphic June 18, 2012, 1:52 am
  n9raphic
  Thanks fav nha, 9ice day!!!
Xem tất cả