Dragon

» Digital » 3D |     15-11-2011     | Tác giả: wolf49 Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

welcom.............

Zider đã tham gia gởi bình luận
sstar, wolf49
 1. sstar
  sstar 30-01-2012, 12:48 AM
  cái này làm = zbrush hay mudbox vậy bạn? nặn khối đẹp lắm
  wolf49
  wolf49 01-02-2012, 07:03 PM
  làm bằng zbrush đó bạn