king of comedy

» Digital » Digital art |     18-08-2012     | Tác giả: blackan Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

vẽ để in ra treo tường :)

Zider đã tham gia gởi bình luận
sosuke, namcolor, bo0x, binpinpin, yenchi172, uk195, shenmizunin, thienhuy, tomwanbi, printart, n9raphic, tsukasa169
 1. sosuke
  sosuke 29-10-2013, 02:14 AM
  đẹp quá!
 2. namcolor
  namcolor 20-01-2013, 12:36 AM
  quá ngon
 3. bo0x
  bo0x 24-08-2012, 11:02 PM
  Quá đẹp!
 4. binpinpin
  binpinpin 22-08-2012, 11:45 PM
  Mặt này hình như ở trong phim Tuyệt đỉnh kungfu thì phải. Nhìn thumb cứ tưởng hình chụp, ghê quá :x
  blackan đã thích
 5. yenchi172
  yenchi172 22-08-2012, 04:43 AM
  Mới nhìn sơ qua mình còn tưởng là ảnh chụp! Nét brust to và hơi thô mà lại thể hiện khối mượt mà quá!
  blackan đã thích
 6. uk195
  uk195 21-08-2012, 06:56 AM
  nhìn là mắc cười rồi
  tuyệt vời
  blackan đã thích
 7. shenmizunin
  shenmizunin 21-08-2012, 03:07 AM
  đệp
  blackan đã thích
 8. thienhuy
  thienhuy 21-08-2012, 03:06 AM
  amazing work !!!!
  blackan, munkon đã thích
 9. tomwanbi
  tomwanbi 20-08-2012, 04:55 AM
  Mình vẽ dc thế này chắc tranh treo đầy nhà :P
  blackan đã thích
 10. printart
  printart 19-08-2012, 07:39 PM
  Ngon chét :))
  blackan đã thích
 11. n9raphic
  n9raphic 18-08-2012, 10:05 AM
  Tuyệt...
  blackan đã thích
 12. tsukasa169
  tsukasa169 18-08-2012, 08:42 AM
  ôi vãi khủng bố quá :x
  blackan đã thích