Be strong, Japan!

» Digital » Digital art |     15-03-2011     | Tác giả: adachi13 Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

http://nguyendinhdang.wordpress.com/2011/03/13/nhật-bản-một-dất-nước-thực-sự-vi-dại /

Zider đã tham gia gởi bình luận
monsterrrous, max, trandung
 1. monsterrrous
  monsterrrous 05-04-2011, 05:01 AM
  mảng đàng sau đẹp ;)
 2. max
  max 16-03-2011, 05:18 PM
  Be strong :) ...............
 3. trandung
  trandung 15-03-2011, 08:29 PM
  Đẹp, sinh động và có cá tính. Có phải người Nhậ và thảm họa? :))
  tarahhuyen đã thích