TRAI GIÀ

» Digital » Digital art |     01-04-2007     | Tác giả: finkabe Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

shop+texture.
hinh này vẽ lâu rồi , vẽ sau 1 thời gian ko vẽ cũng lâu rồi ...ba con vo coi nhé.

Zider đã tham gia gởi bình luận
vuhoangphuong, Ritaart
  1. vuhoangphuong
    vuhoangphuong 01-04-2007, 11:10 PM
    sao giống daculla zị kìa@@@hehe màu nóng nhỉ! sao chai già mà kô có râu nhỉ
  2. ritaart
    Ritaart 01-04-2007, 09:22 PM
    giống fink ghê...già...lợi già răng chứ...mấy thứ lăng nhăng vẫn còn ...ha ha :D