Spring 2009

» Digital » Loại khác |     07-02-2009     | Tác giả: finkabe Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

.................................................................................................... ........................................................

Zider đã tham gia gởi bình luận
deviljin
  1. deviljin
    deviljin 07-02-2009, 11:05 PM
    con mắt đầy cảm xúc :D,chắc hẳn tác giả rất tâm trạng khi vẽ bức tranh này