Revised

» Nhiếp ảnh » Loại khác |     08-03-2006     | Tác giả: homelessness Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Revised edition of Fabricated Nature with an additional negative for the background.

35mm FILM camera :D

Zider đã tham gia gởi bình luận
byowt, catdesigner, blackmonitor, xzzzx, redmax, coolspider
 1. byowt
  byowt 09-03-2006, 02:40 AM
  wow...luf the sky
 2. catdesigner
  catdesigner 08-03-2006, 11:54 PM
  dẹp đó but nếu cho level thêm sâu vô tí thì hay hơn nhìn có chiều sâu hơn nửa
 3. blackmonitor
  blackmonitor 08-03-2006, 10:40 PM
  phần dưới rất đẹp, mây thì chưa thích lắm ^^fav nhé !
 4. xzzzx
  xzzzx 08-03-2006, 07:56 PM
  Ya, tấm này OK hơn tấm trước. Cảnh này đẹp nhỉ, mây chưa đẹp lắm.

  8
 5. redmax
  redmax 08-03-2006, 06:43 PM
  seo nhìn đệp dzị chài :o thik nửa dưới ...phần trên nhìn đám mây kinh wé :D ...fav đem dìa
 6. coolspider
  coolspider 08-03-2006, 06:25 PM
  ooups.............. like a dreammmmmmmmmm.
  very very nice shot ...