TỰ GIỚI THIỆU

.Tin không tin chỉ còn lại riêng mình
Còn lại tấm lòng mong manh dể vỡ
Cat đã qua lò nay hóa thủy tinh.

Bạn bè Tất cả

 • xsatanxxsatanx
 • ngocviendesignngocviendesign
 • buoichulebuoichule
 • vumuidovumuido
 • angelknightangelknight
 • sotimsotim

LƯU BÚT

 • imw2 September 17, 2012, 2:08 pm
  imw2
  Chào anh Tư. :D
 • n9raphic June 16, 2010, 10:22 am
  n9raphic
  Thanks com and fav. :D.
 • designtuanh January 23, 2010, 4:03 pm
  designtuanh
  hi anh!:D
Xem tất cả