[44] Signature

» Graphic Design » Thiết kế Thương hiệu |     17-11-2005     | Tác giả: forty4vn Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Chữ kí của tui, sử dụng PS :)

Zider đã tham gia gởi bình luận
wintersky
  1. wintersky
    wintersky 18-05-2006, 09:33 AM
    đẹp đó anh nhưng sao xem full mà vẫn nhỏ thế