tran thi hong nhung

Member / Cấp bậc: 1
N/A
Tham gia: 02-10-2007
 • Đã xem: 232 trang
 • Lượt Fav: 0
 • Lượt watch: 0
 • ZDA point: 34

LƯU BÚT (có tất cả: 2)

1. [vidaka]
(October 4, 2007, 8:18 am)
vidaka
Chào bạn! Xem ra tui là người mở hàng :D

Bạn không thích mưa mà lấy nick rainy001 hén ;)

Thử nắm tay 1 ai đó đi lòng vòng dưới mưa.

Thử nhắm mắt "đếm" từng hạt mưa rơi trên da thịt.

Thử khóc một lần trong mưa.

Bạn sẽ yêu mưa như tôi yêu từng hạt long lanh, yêu từng âm thanh tí tách trong veo, yêu từng nỗi niềm sâu thẳm...

Welcome! :D
http://phuongdongarchitect.com /
 

Bạn bè Tất cả

 • vidakavidaka

LƯU BÚT

 • vidaka October 4, 2007, 8:18 am
  vidaka
  Chào bạn! Xem ra tui là người mở hàng :D

  Bạn không thích mưa mà lấy nick rainy001 hén ;)

  Thử nắm tay 1 ai đó đi lòng vòng dưới mưa.
Xem tất cả