Hoang Tien Dung

Member / Cấp bậc: 2
N/A
Tham gia: 04-02-2009
 • Đã xem: 1660 trang
 • Lượt Fav: 8
 • Lượt watch: 3
 • ZDA point: 413

LƯU BÚT (có tất cả: 4)

1. [lullably]
(March 3, 2009, 4:42 am)
lullably
:D mới đầu ai cũng vậy cả, t cũng mò mẫm lắm chứ, chờ những tp tiếp theo của bạn :D
...đời cho ta thế , cứ cất bước đi thảnh thơi ...
2. [xekodes]
(February 15, 2009, 1:47 am)
xekodes
thank aem nhe'
Cứ mài đi rồi sẽ sắc ...
http://360.yahoo.com/luxubusho p
http://360.yahoo.com/xekoodes

LU.XU.BU shop . 320 Huynh Văn Bánh - F11 - QPN
3. [dinhvudesign]
(February 12, 2009, 9:23 am)
dinhvudesign
ảnh đẹp lắm ku
Định Vũ
------------------------
Website: www.dinhvudesign.com
 

Bạn bè Tất cả

 • xnhan00xnhan00
 • elenaelena
 • taysonusstaysonuss
 • romancticboiromancticboi
 • quynhkhuyenquynhkhuyen
 • vidakavidaka

LƯU BÚT

 • lullably March 3, 2009, 4:42 am
  lullably
  :D mới đầu ai cũng vậy cả, t cũng mò mẫm lắm chứ, chờ những tp tiếp theo của bạn :D
 • xekodes February 15, 2009, 1:47 am
  xekodes
  thank aem nhe'
 • dinhvudesign February 12, 2009, 9:23 am
  dinhvudesign
  ảnh đẹp lắm ku
Xem tất cả