TỰ GIỚI THIỆU

ghiền game ==>ghiền DESIGN, MONG MUỐN KẾT BẠN VỚI TẤT CẢ DESIGNER TRÊN ZIDEAN (đặc biệt là nữ..he he!)

Bạn bè Tất cả

 • acamaxacamax
 • dshungnvdshungnv
 • leo1908leo1908
 • pta-designerpta-designer
 • viiipviiip
 • kiugkiug

LƯU BÚT

 • hongquan May 9, 2008, 2:12 am
  hongquan
  recccccccccccccccccc
 • Cooldesignvn April 11, 2008, 3:58 am
  cooldesignvn
  rec rec ! :D
 • duynhat March 7, 2008, 6:09 am
  duynhat
  thank ban da fav nhe:D :D
Xem tất cả