TỰ GIỚI THIỆU

-Đừng đánh giá cao trí tưởng tượng của khách hàng. Nếu anh ta quả thực có khả năng đó, anh ta đã ngồi vào chổ của bạn.


Contact:
m: 0909 211 214
ym/skype: duonglanh1205
e: duonglanh1205@gmail.com

Bạn bè Tất cả

 • likedjlikedj
 • hettienhettien
 • maixamaixa
 • xuanminhxuanminh
 • ceciliawillyceciliawilly
 • heocoiheocoi

LƯU BÚT

 • zicon March 7, 2012, 8:51 am
  zicon
  ;)
 • zicon October 20, 2011, 1:56 am
  zicon
  Nice day huynh :D
 • chrismonkey April 9, 2011, 8:30 am
  chrismonkey
  Lâu òi hok thấy sư huynh đâu nhỉ?
Xem tất cả