Chatty Katty

360.yahoo.com/tm18703
Member / Cấp bậc: 9
Tham gia: 14-02-2006
 • Đã xem: 26109 trang
 • Lượt Fav: 121
 • Lượt watch: 5
 • ZDA point: 5855

TỰ GIỚI THIỆU

OnE dAy I wiLL coMe Back

as how I usEd To BE

!!!

Bạn bè Tất cả

 • acam170803acam170803
 • quethaoquethao
 • meotrangmeotrang
 • aikoaiko
 • pantherapanthera
 • automaticautomatic

LƯU BÚT

 • hongquan May 6, 2008, 12:15 pm
  hongquan
  rờ
 • nhatnguyen January 25, 2008, 1:51 pm
  nhatnguyen
  http://www.zidean.com/d/49398 :D
 • dshungnv December 28, 2007, 4:06 am
  dshungnv
  Thay mặt chính phủ nhà nước Xin chúc Năm Mới An Khang Thịnh Vượng Mần Ăn Phát Tài nghen!

  Quán triệt tinh thần là như thế! he he he he :D:D:D
Xem tất cả