TỰ GIỚI THIỆU

Như bao người, sinh ra vào một ngày, chết đi vào một ngày.

Bạn bè Tất cả

 • phanxicophanxico
 • jenguyenjenguyen
 • tm18703tm18703
 • ryouokryouok
 • lytylyty
 • tidenbztidenbz

LƯU BÚT

 • jenguyen October 30, 2012, 12:58 pm
  jenguyen
  Sến khìn đâu rồi, ra anh xoa đầu cái coi :p
 • jenguyen April 19, 2011, 4:31 am
  jenguyen
  Oái =)))
  Tại sao bây giờ em mới online???
 • luonluoncuoi April 14, 2011, 4:07 pm
  luonluoncuoi
  ok em gai. Khi nao gan ve thi hu a 1 tieng. A se thu xep de tiep don em gai nong hau :))
Xem tất cả