TỰ GIỚI THIỆU

dont come here to play Jesus ...

Bạn bè Tất cả

 • snp2snp2
 • tidenbztidenbz
 • yangyang
 • redkittyredkitty
 • legendmanlegendman
 • keanukeanu

LƯU BÚT

 • Doanminhman September 7, 2010, 12:28 pm
  doanminhman
  *Lắc mông (kèm) múa bụng*
  (đánh trống bụng luôn thể! :D)
  *bạch bạch*
 • Doanminhman April 2, 2010, 9:15 am
  doanminhman
  *Lắc cái mông là lắc cái mông*
  :D :D :D
 • Doanminhman March 31, 2010, 11:20 am
  doanminhman
  Waaa ha ha ha ha :D :D :D
Xem tất cả