Phan Trung

chuyên ngành: Photography, Web Design
www.behance.net/PhazTru
Member / Cấp bậc: 1
N/A
Tham gia: 14-08-2013
  • Đã xem: 456 trang
  • Lượt Fav: 27
  • Lượt watch: 0
  • ZDA point: 62

TỰ GIỚI THIỆU

ABOUT
My name is Phan Trung, from Phu Quoc island. I live in Ho Chi Minh City. I am a Freelancer Visual Designer and Photographer.

CONTACT
Mobile: 0917 492 703
Email: phantrung.visual@gmail.com

WORK EXPERIENCE
[2013] Photographer & Visual Designer
Freelance - Ho Chi Minh City, Vietnam

[2007-2013] Senior Web Designer
VNG Corporation - Ho Chi Minh City, Vietnam

WEB REFERENCES
+ http://www.behance.net/PhazTru ng
+ http://500px.com/PhanTrung/set s

Bạn bè Tất cả

  • xuanminhxuanminh

LƯU BÚT

Chưa có lưu bút nào