Trương Quốc Việt

imcenix.com
Member / Cấp bậc: 11
HCMC
Tham gia: 18-10-2005
 • Đã xem: 40762 trang
 • Lượt Fav: 983
 • Lượt watch: 28
 • ZDA point: 10918

TỰ GIỚI THIỆU

Hồi trước tui đẹp trai lắm, bây giờ đỡ nhiều rồi ... :o

Bạn bè Tất cả

 • rongvangrongvang
 • neoneo
 • scopionscopion
 • viiipviiip
 • allnewallnew
 • nguyetvnnguyetvn

LƯU BÚT

 • allnew July 5, 2016, 2:22 am
  allnew
  Tui nhớ Na :)
 • halla January 27, 2011, 8:18 am
  halla
  Woa...mò mẫm...giữa ngôi nhà tối thui :D
 • Judaz May 29, 2009, 5:43 pm
  judaz
  Na
Xem tất cả