TỰ GIỚI THIỆU

gorgeous, courage, self-disciplined, smart, funny, out going, independent...

Bạn bè Tất cả

 • wulizhongwulizhong
 • baprangbaprang
 • kvt04kvt04
 • judazjudaz
 • lonelynightlonelynight
 • leskallleskall

LƯU BÚT

 • zongdatdo811 April 28, 2010, 5:34 pm
  zongdatdo811
  :)
 • thinhtq November 26, 2009, 4:15 am
  thinhtq
  hi
 • meomun August 10, 2009, 5:53 pm
  meomun
  troi oi cai nha than iu cua minh :o
Xem tất cả