TỰ GIỚI THIỆU

Boring and lazy

Bạn bè Tất cả

 • eva4ureyeseva4ureyes
 • zzzlanzzzlan
 • monsterrrousmonsterrrous
 • judazjudaz
 • viiipviiip
 • allmetalsallmetals

LƯU BÚT

 • vokimhop2016 May 2, 2018, 1:48 am
  vokimhop2016
  Con đỉ mẹ _ tao hỏi cha mày Đau ?
 • vokimhop2016 April 30, 2018, 12:38 pm
  vokimhop2016
  Tao hỏi Cha mày đâu ?
 • vokimhop2016 October 7, 2017, 9:04 am
  vokimhop2016
  Tháng 10 rồi tổng kết các illust & comic của Họa sỉ Hợp's : xấp xỉ 1 triệu bản in ấn sách & magazine :D
Xem tất cả