TỰ GIỚI THIỆU

Tôi =
90% H2O
4% protein
3% lipid
2% canxi
1% bã đậu
(đpcm)

Bạn bè Tất cả

 • chuchodom102chuchodom102
 • windwind
 • nhatnguyennhatnguyen
 • adachi13adachi13
 • pthpth
 • hoanghaahoanghaa

LƯU BÚT

 • vokimhop2016 November 10, 2017, 6:26 am
  vokimhop2016
  "Leo vẻ nhiều tranh Sơn Dầu thiệt, hihih" :D bửa mày gặp tao là tao đang đi Cướp đấy . Đek mẹ, zui ể !
 • kimhopvo3 November 6, 2015, 11:33 pm
  kimhopvo3
  Đá thế mẹ mày bố láo
 • kimhopvo3 November 6, 2015, 11:33 pm
  kimhopvo3
  Mày biết rõ tao rồi nhở ?
Xem tất cả