TỰ GIỚI THIỆU

Thích sống và làm việc chung tập thể, thích kết nối sáng tạo và trao đổi kinh nghiệm về thiết kế, thích giao lưu kết bạn.

Bạn bè Tất cả

 • microstormmicrostorm
 • ziconzicon
 • nhandonhando
 • thienlexthienlex
 • yooyieyooyie
 • hokhoa142hokhoa142

LƯU BÚT

 • 0ngia0nline November 12, 2011, 2:19 am
  0ngia0nline
  Xem cái giúp ông http://www.zda.vn/thiet-ke-web /website-do-go-xuat-khau
 • jackmall October 21, 2011, 1:24 am
  jackmall
  http://www.zda.vn/forums/viewt hread.php?threadid=3249&forumi d=6
  ông tham khảo nhé
 • romhai October 20, 2011, 3:21 am
  romhai
  :D
Xem tất cả