TỰ GIỚI THIỆU

"-bình thường
-ngoan ngoãn
-yêu thể thao
-chăm chỉ(?)
-củ chuối
- :)
-:D"

Bạn bè Tất cả

 • basanabasana
 • binpinpinbinpinpin
 • linhbrlinhbr
 • tungoy12tungoy12
 • jimmituanartjimmituanart
 • hdh8008hdh8008

LƯU BÚT

 • Judaz November 4, 2010, 5:46 pm
  judaz
  Thanks :D
 • dinhvudesign October 19, 2010, 3:17 pm
  dinhvudesign
  àh. ra thế. a học MTCN.
 • cdad October 19, 2010, 12:39 pm
  cdad
  quen khong ta?:D
Xem tất cả