TỰ GIỚI THIỆU

" Khả năng sáng tạo của con người là vô giới hạn. Bạn phải tạo cho mình một niềm tin sắt đá rằng không có gì là không thể làm được...Hãy tự mình suy xét chứ đừng phụ thuộc vào " lẽ phải thông thường" của kẻ khác... Và hãy nỗ lực hết sức đẻ giành chỗ đứng ngay trung tâm vòng xoáy."
- My Blog : http://360.yahoo.com/dai_meyko n
-My photos :
http://community.dcmag.co.uk/p hotos/crazymonkeys_photographe r_of_the_year_2007_portfolio/d efault.aspx
-My group G-land:
http://www.graphicland.vn.com

Bạn bè Tất cả

 • subisubi
 • m00011m00011
 • se7enboise7enboi
 • asphuongthanhasphuongthanh
 • kuaduangkuaduang
 • judazjudaz

LƯU BÚT

 • vagabond December 25, 2008, 8:19 am
  vagabond
  cac' tác phẩm của chú dạo này nghe ko thick nữa oi`,,, peo' oi,,,
 • nhatnguyen June 18, 2008, 2:43 pm
  nhatnguyen
  http://www.zidean.com/d/55264 Màu tím :)
 • nhatnguyen December 31, 2007, 1:04 pm
  nhatnguyen
  http://www.zidean.com/d/37821 ---> Classic of 07 :D
Xem tất cả