TỰ GIỚI THIỆU

tóc hạt dẻ.

Bạn bè Tất cả

 • jupijupi
 • viridianviridian
 • justinkjustink
 • redmaxredmax
 • linailinai
 • heocoiheocoi

LƯU BÚT

 • mikeymyer May 24, 2009, 10:56 am
  mikeymyer
  Thanks vì đã fav con bò hen ^_^
 • ironcae May 23, 2009, 10:07 pm
  ironcae
  clay = claymore?? ^^:D
 • justink April 1, 2009, 12:12 pm
  justink
  Cảm ơn bạn :)
  Vẽ vời thì mình vẫn đang học :)
Xem tất cả